DISA_logotyp_mobilversion_170310

DISAs projekt - Möjlighet att bli sponsor

Du kan som privatperson eller företag sponsra med pengar till en assistanshund.

Medan en ledarhund bekostas med hjälp av statliga medel, finansieras en servicehund, som gör ett lika viktigt arbete, helt själv av den behövande personen. För den enskilda individen innebär en sponsor ALLT - en möjlighet att vara mer delaktig i samhället, och på så sätt en betydligt högre livskvalitet.

Alla bidrag, små som stora, gör att en väntande familj kommer ett steg närmare sin dröm - att underlätta livet något för sitt barn. Kontakta oss om du vill veta mer!

En assistanshund finns nära dig och ersätter en personlig assistent på många sätt. Inte minst genom goda skratt!

Vad får du som sponsor?

Fler och fler företag har insett den positiva påverkan som "likeability" har. Det är helt enkelt lättare att tycka om företag som förknippas med något positivt. Sponsring som metod är väldigt användbar för att förstärka de PR-investeringar ditt företag redan gör. Vi lägger upp sponsoravtal som ni vill!

I första hand erbjuder vi exponering av er logotype, föreläsningar om hund och ledarskap, samt i vissa fall att hunden och den nya föraren kan ställa upp i reklamsammanhang.

Avdragsgillt

Sponsring som görs på rätt sätt av ett företag, där man erhåller en motprestation värd minst lika mycket som den ekonomiska insatsen, är alltid avdragsgill enligt Skatteverket.

Vad är det som kostar?

Först och främst - hitta rätt hund!
Endast 40% av våra hundar klarar sig vidare med de hårda krav och tester vi - och omgivningen - ställer. Sedan är det veterinär- och hälsokontroller, arbets- och mentaltester, arbetstiden för dressyr och inlärningen av alla moment, sele och specialutrustning anpassad för brukaren, examination samt till slut den värdefulla samträningen. Det är där hunden och den blivande föraren, med hjälp av en certifierad instruktör, ska bli ett väl fungerande team.

För ett barn betyder en kompis i form av en hund att man kan få känna sig som en del av samhället och slappna av.

Forskning visar...

Att ge pengar till någon
1. gör oss lyckliga
2. ger positiva effekter på vår hälsa
3. ger oss något tillbaka
4. ger tacksamhet som påverkar vår egen lycka, hälsa och sociala förmåga
5. smittar av sig.

Sätt in din gåva på bankgiro
5750-1835
Ange om du vill att vi kontaktar dig.
Stort tack för ditt stöd!